1. Počiatočné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky definujú vzťah medzi našou spoločnosťou SC Sereni Capelli SRL ako predajcom a prevádzkovateľom e-shopu s webovou adresou www.serenicapelli.com a vami, našim zákazníkom, ktorý s nami uzavrie kúpnu zmluvu.

Uplatňujeme jednotný prístup ku všetkým našim zákazníkom a ponúkame im rovnaké výhody bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú spotrebiteľmi. Preto sa pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach vzťahujú na všetkých našich zákazníkov.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú predovšetkým na nákup produktov z nášho e-shopu. Vzťahujú sa aj na nákup produktov prostredníctvom zákazníckej linky alebo pri návšteve niektorej z našich partnerských predajní.

  1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť buď na diaľku prostredníctvom e-shopu alebo zákazníckej linky, alebo osobne v niektorom z našich partnerských obchodov alebo na partnerských platformách.

V prípade kúpnej zmluvy na diaľku predstavuje objednávka – podaná odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky www.serenicapelli.com alebo prostredníctvom zákazníckej linky – návrh zmluvy. Objednávka bude platná 7 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. V dôsledku toho bude kúpna zmluva uzavretá po prijatí návrhu zmluvy z našej strany vo forme dodania objednaných výrobkov. O odoslaní výrobkov vás budeme informovať e-mailom.

Tovar dodávame len v množstvách, ktoré sú obvyklé pre spotrebu v domácnosti. V určitých prípadoch (najmä v prípade propagačných akcií alebo vypredania zásob) si vyhradzujeme právo stanoviť maximálne množstvo, ktoré môžeme dodať.

  1. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Podľa zákona máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na internete alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia výrobkov. V našej spoločnosti má každý kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia výrobkov. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na nákupy v našich partnerských kamenných predajniach alebo na partnerských platformách.

Ak chcete toto právo uplatniť, musíte nám svoje rozhodnutie odstúpiť od kúpnej zmluvy oznámiť vo vyššie uvedenej lehote. Môžete nás kontaktovať na adrese contact@serenicapelli.com

V prípade vášho odstúpenia od zmluvy vám vrátime kúpnu cenu nepoužitých výrobkov. Ak odstúpite od zmluvy do 14 dní od doručenia, náklady na vrátenie tovaru znáša naša spoločnosť.

  1. Výrobky je potrebné odoslať okamžite, najneskôr do 5 dní od dátumu odstúpenia od zmluvy,
  2. Upozorňujeme, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek zníženie hodnoty výrobkov v dôsledku zaobchádzania s nimi iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou výrobku (napr. ak výrobok používate, hoci ste ho už vyskúšali). Upozorňujeme tiež, že nemáte právo odstúpiť od zmluvy v prípade výrobkov vyrobených podľa vašich požiadaviek alebo výrobkov na mieru (napr. obaly s vlastným gravírovaním), ako aj v prípade otvorených a použitých výrobkov, ktoré nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. ak bol výrobok otvorený a použili ste časť kozmetického prípravku, ktorý prišiel do priameho kontaktu s pokožkou).

4. Sťažnosti

Ak je tovar pri dodaní chybný, môžeme sa dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Máte tiež právo požadovať odstránenie závady formou výmeny. V prípade, že odstránenie vady nie je pre nás možné alebo uskutočniteľné, máte právo požadovať zníženie kúpnej ceny, a ak je vada podstatná, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Výrobky sa považujú za chybné najmä vtedy, ak nemajú obvyklé alebo prezentované vlastnosti, neslúžia na daný účel, nespĺňajú právne požiadavky alebo neboli dodané v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť alebo alergickú reakciu na dodané výrobky nemožno považovať za vady výrobku. Za chybu nemožno považovať ani nedostatky v darčekoch a iných odmenách, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky výrobkov v našom obchode sú len ilustračné a nepredstavujú záväznú prezentáciu vlastností tovaru (napr. obal sa môže líšiť v dôsledku zmeny vykonanej výrobcom).

Akékoľvek otázky týkajúce sa sťažností vám radi zodpovieme na adrese contact@serenicapelli.com.

O priebehu vybavovania vašej sťažnosti, najmä o jej prijatí, prijatí alebo zamietnutí, vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. Je možné vás kontaktovať aj telefonicky.

O sťažnosti rozhodneme bezodkladne. Čas potrebný na vyriešenie reklamácie vrátane odstránenia závad trvá zvyčajne od jedného dňa do 30 dní. V opačnom prípade máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Je potrebné, aby ste. poskytnúť nám potrebnú pomoc, aby sme dodržali vyššie uvedený termín.

  1. Spôsob platby a doručenia

Spôsob platby a doručenia si môžete vybrať z ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás budeme informovať o zvolenom spôsobe platby a súvisiacich nákladoch.

V súčasnosti prijímame platby na dobierku a online platby kartou prostredníctvom služieb euplatesc.ro.

Vyhradzujeme si právo poskytnúť v určitých prípadoch doručenie zdarma.

  1. Rôzne

Našim zákazníkom ponúkame rôzne zľavy, darčeky a iné poukážky. Ich používanie sa riadi určitými pravidlami, ktoré budú klientovi v každej situácii oznámené individuálne. Ak nie je uvedené inak, každý zľavový alebo darčekový poukaz možno použiť len raz a v rámci jednej objednávky možno použiť len jeden poukaz rovnakého typu. Ak nie je stanovené inak, zľavy nie je možné kombinovať. Ak hodnota darčekového poukazu prevyšuje hodnotu nákupu, rozdiel sa neprevedie na nový poukaz a nevyužitá suma sa nevracia.

V súvislosti s nákupom môžete od tretej strany dostať hodnotiaci dotazník. O svoje skúsenosti s nakupovaním a výrobkami sa môžete podeliť s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak budete súhlasiť s vyplnením dotazníka.

Zmena krajiny

Spoločnosť Sereni Capelli dodáva výrobky do týchto krajín:
Na stránke objednávky vyberte svoju krajinu.