1. Ursprungliga bestämmelser

Dessa affärsvillkor definierar förhållandet mellan vårt företag, SC Sereni Capelli SRL, som säljare och operatör av e-butiken med webbadressen www.serenicapelli.com, och dig, vår kund, som ingår ett köpeavtal med oss.

Vi tillämpar ett enhetligt tillvägagångssätt för alla våra kunder och erbjuder dem samma förmåner, oavsett om de är konsumenter eller inte. Därför gäller reglerna i dessa villkor för affärsverksamhet för alla våra kunder.

Dessa villkor gäller i första hand köp av produkter från vår e-butik. De gäller även vid köp av produkter via kundtelefonen eller när du besöker en av våra partnerbutiker.

  1. Slutande av köpeavtalet

Du kan ingå ett köpeavtal med oss antingen på distans via e-butiken eller kundtelefonen eller personligen genom att besöka en av våra partnerbutiker eller partnerplattformar.

Om det är fråga om ett distansköpsavtal utgör beställningen – som görs genom att lämna in beställningen via webbplatsen www.serenicapelli.com eller via kundtelefonen – ett utkast till avtal. Beställningen är giltig i 7 dagar och vi bekräftar mottagandet via e-post. Därför kommer köpeavtalet att ingås när vi har godkänt avtalsförslaget i form av leverans av de beställda produkterna. Vi informerar dig via e-post om när produkterna skickas.

Vi levererar endast varor i mängder som är vanliga för hushållskonsumtion. I vissa fall (särskilt i samband med kampanjer eller lagerutförsäljning) förbehåller vi oss rätten att fastställa den maximala kvantitet som vi kan leverera.

  1. Tillbakadragande utan anledning

Du har enligt lag rätt att frånträda ett avtal som ingåtts på internet eller per telefon, utan att ange några skäl, inom 14 dagar efter leverans av produkterna. I vårt företag har varje köpare rätt att frånträda köpeavtalet utan anledning inom 14 dagar efter leverans av produkterna. Regeln gäller även för köp som görs i våra partners fysiska butiker eller partnerplattformar.

För att utöva denna rättighet måste du meddela oss ditt beslut om att ångra köpeavtalet inom den tidsfrist som anges ovan. Du kan kontakta oss på contact@serenicapelli.com

Om du häver avtalet kommer vi att återbetala inköpspriset för oanvända produkter. Om du ångrar dig inom 14 dagar efter leveransen, kommer returkostnaderna att bäras av vårt företag.

  1. Det är nödvändigt att skicka produkterna omedelbart, senast 5 dagar från och med datumet för återkallandet,
  2. Observera att du kommer att hållas ansvarig för eventuella värdeminskningar av produkterna till följd av att du hanterar dem på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att bekanta dig med produktens art, egenskaper och funktionalitet (t.ex. om du använder en produkt trots att du redan har provat den). Observera också att du inte har rätt att häva avtalet när det gäller produkter som tillverkats enligt dina önskemål eller anpassade produkter (t.ex. förpackningar med anpassade gravyrer), samt när det gäller öppnade och använda produkter som inte kan returneras av hygieniska skäl (t.ex. om produkten har öppnats och du har använt en del av det kosmetiska preparatet som kommer i direkt kontakt med huden).

4. Klagomål

Om varan är defekt vid leverans kan vi komma överens om ersättning i form av en kupong. Du har också rätt att begära att felet åtgärdas i form av en ersättning. Om det är omöjligt eller ogenomförbart för oss att avhjälpa felet har du rätt att kräva en minskning av köpeskillingen och, om felet är väsentligt, har du också rätt att frånträda köpeavtalet.

Produkterna anses vara defekta i synnerhet när de inte har de vanliga eller presenterade egenskaperna, inte tjänar sitt syfte, inte uppfyller lagstadgade krav eller inte har levererats i den överenskomna kvantiteten. Observera att ökad känslighet eller allergiska reaktioner mot de levererade produkterna inte kan betraktas som produktfel. Brister i gåvor och andra gratifikationer som vi tillhandahåller utanför ramen för din beställning kan inte heller betraktas som defekta. Bilderna på produkterna i vår butik är endast illustrativa och utgör inte en bindande presentation av varornas egenskaper (t.ex. kan förpackningen vara annorlunda på grund av en ändring som tillverkaren har genomfört).

Vi svarar gärna på frågor om klagomål på contact@serenicapelli.com.

Vi kommer att informera dig om hur ditt klagomål fortskrider, i synnerhet om att det har mottagits, godkänts eller avvisats, via e-post eller SMS. Det är också möjligt att kontakta dig per telefon.

Vi kommer att fatta ett beslut om klagomålet utan dröjsmål. Det tar vanligtvis mellan en och 30 dagar att lösa klagomålet, inklusive att avlägsna brister. I annat fall har du rätt att frånträda köpeavtalet. Det är nödvändigt att du. ge oss det stöd som krävs för att vi ska kunna hålla den ovannämnda tidsfristen.

  1. Betalning och leveransmetod

Du kan välja betalningsmetod och leveransmetod bland de alternativ som vi erbjuder. Vi meddelar dig vilken betalningsmetod som valts och vilka kostnader det innebär innan din beställning skickas.

För närvarande accepterar vi betalning vid leverans och onlinebetalning med kort via euplatesc.ro-tjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att erbjuda gratis leverans i vissa fall.

  1. Diverse

Vi erbjuder våra kunder olika rabatter, gåvor och andra kuponger. Användningen av dem styrs av vissa regler som meddelas kunden individuellt i varje situation. Om inget annat anges kan varje rabatt- eller presentkort endast användas en gång och endast ett kort av samma typ kan användas i samma beställning. Om inget annat anges kan rabatterna inte kombineras. Om värdet på presentkortet överstiger värdet på köpet kommer skillnaden inte att överföras till ett nytt presentkort och det oanvända beloppet kommer inte att återbetalas.

I samband med ditt köp kan du få ett utvärderingsformulär från en tredje part. Du kan dela dina erfarenheter av shopping och produkter med andra. Vi är mycket glada om du går med på att fylla i frågeformuläret.

Ändra land

Sereni Capelli levererar till följande länder:
Välj ditt land på kassasidan.