1. Eerste bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de relatie tussen ons bedrijf, SC Sereni Capelli SRL, als verkoper en exploitant van de e-shop met webadres www.serenicapelli.com, en u, onze klant, die met ons een koopcontract sluit.

Wij hanteren een uniforme aanpak voor al onze klanten en bieden hen dezelfde voordelen, of ze nu consument zijn of niet. Daarom gelden de regels in deze Algemene Voorwaarden voor al onze klanten.

Deze voorwaarden betreffen in de eerste plaats de aankoop van producten uit onze e-shop. Ze gelden ook voor de aankoop van producten via de klantenhotline of bij een bezoek aan een van onze partnerwinkels.

  1. Sluiting van de koopovereenkomst

U kunt met ons een koopovereenkomst sluiten, hetzij op afstand via de e-shop of de klantenhotline, hetzij persoonlijk door een bezoek aan een van onze partnerwinkels of partnerplatforms.

In het geval van een koopovereenkomst op afstand vormt de bestelling – geplaatst door het doorgeven van de bestelling via de website www.serenicapelli.com of via de klantenhotline – een ontwerpovereenkomst. De bestelling blijft 7 dagen geldig en wij bevestigen de ontvangst per e-mail. Bijgevolg komt de koopovereenkomst tot stand na aanvaarding van de ontwerp-overeenkomst door ons in de vorm van levering van de bestelde producten. Wij informeren u per e-mail over de verzending van de producten.

Wij leveren alleen goederen in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor huishoudelijk gebruik. In bepaalde gevallen (met name in geval van promoties of opruiming van de voorraad) behouden wij ons het recht voor de maximale hoeveelheid die wij kunnen leveren vast te stellen.

  1. Terugtrekking zonder reden

U heeft wettelijk het recht om een op internet of telefonisch gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen na levering van de producten. In ons bedrijf heeft elke koper het recht om zich zonder enige reden binnen 14 dagen na levering van de producten uit de koopovereenkomst terug te trekken. De regel geldt ook voor aankopen in onze partner fysieke winkels of partnerplatforms.

Om dit recht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om af te zien van de koopovereenkomst binnen de hierboven vermelde termijn. U kunt contact met ons opnemen via contact@serenicapelli.com

Als u de overeenkomst herroept, betalen wij u de aankoopkosten van ongebruikte producten terug. Als u binnen 14 dagen na levering herroept, zijn de retourkosten voor onze rekening.

  1. De producten moeten onmiddellijk worden verzonden, uiterlijk 5 dagen na de datum van herroeping,
  2. U wordt aansprakelijk gesteld voor elke waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om u vertrouwd te maken met de aard, de eigenschappen en de functionaliteit van het product (bijv. als u een product gebruikt terwijl u het al hebt uitgeprobeerd). Wij wijzen u er tevens op dat u niet het recht heeft de overeenkomst te herroepen in geval van producten die naar uw wensen zijn vervaardigd of op maat gemaakte producten (bv. verpakkingen met op maat gemaakte gravures), alsmede in geval van geopende en gebruikte producten die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden (bv. indien u het product heeft geopend en een deel van het cosmetische preparaat heeft gebruikt dat in direct contact komt met de huid).

4. Klachten

Indien de goederen bij levering gebreken vertonen, kunnen wij een schadevergoeding in de vorm van een tegoedbon overeenkomen. U heeft ook het recht te vragen dat het gebrek wordt verholpen in de vorm van een vervanging. Indien het verhelpen van het gebrek voor ons onmogelijk of onuitvoerbaar is, heeft u het recht een vermindering van de koopprijs te eisen en, indien het gebrek wezenlijk is, kunt u ook van de koopovereenkomst afzien.

Producten worden met name als gebrekkig beschouwd wanneer zij niet de gebruikelijke of voorgestelde eigenschappen bezitten, niet aan het doel beantwoorden, niet aan de wettelijke voorschriften voldoen of niet in de overeengekomen hoeveelheid zijn geleverd. Een verhoogde gevoeligheid of allergische reactie op de geleverde producten kan niet worden beschouwd als een gebrek aan het product. Ook gebreken in geschenken en andere giften, die wij buiten uw bestelling om leveren, kunnen niet als gebrekkig worden beschouwd. De afbeeldingen van de producten in onze winkel zijn slechts illustratief en vormen geen bindende voorstelling van de eigenschappen van de goederen (de verpakking kan bijvoorbeeld afwijken als gevolg van een door de fabrikant doorgevoerde wijziging).

Wij beantwoorden graag alle vragen over klachten op contact@serenicapelli.com

Wij informeren u per e-mail of SMS over het verloop van uw klacht, met name over de ontvangst, aanvaarding of afwijzing ervan. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen.

Wij nemen onverwijld een beslissing over de klacht. De tijd die nodig is om de klacht op te lossen, inclusief het verhelpen van gebreken, bedraagt gewoonlijk één dag tot 30 dagen. Anders heeft u het recht om van de koopovereenkomst af te zien. Het is noodzakelijk dat je. ons de nodige bijstand verlenen om bovengenoemde termijn te halen.

  1. Betaling en leveringswijze

U kunt uw betalings- en leveringsmethode kiezen uit de opties die wij aanbieden. Wij informeren u over de gekozen betaalwijze en de bijbehorende kosten voordat uw bestelling wordt verzonden.

Op dit moment accepteren wij betaling bij levering en online betaling per kaart via euplatesc.ro diensten.

Wij behouden ons het recht voor om in bepaalde gevallen gratis te leveren.

  1. Diverse

Wij bieden onze klanten verschillende kortingen, geschenken en andere vouchers. Voor het gebruik ervan gelden bepaalde regels, die in elke situatie afzonderlijk aan de klant zullen worden meegedeeld. Tenzij anders vermeld, kan elke kortingsbon of cadeaubon slechts eenmaal worden gebruikt en kan slechts één bon van hetzelfde type in dezelfde bestelling worden gebruikt. Tenzij anders vermeld, kunnen de kortingen niet worden gecombineerd. Als de waarde van de cadeaubon de waarde van de aankoop overschrijdt, wordt het verschil niet overgeboekt naar een nieuwe bon en wordt het ongebruikte bedrag niet terugbetaald.

In verband met uw aankoop kunt u van een derde een evaluatievragenlijst ontvangen. U kunt uw winkel- en productervaring met anderen delen. We zijn erg blij als u de vragenlijst wilt invullen.

Land veranderen

Sereni Capelli levert producten aan de volgende landen:
Selecteer uw land op de afrekenpagina.