1. Αρχικές διατάξεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών καθορίζουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας μας, SC Sereni Capelli SRL, ως πωλητή και διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος με τη διαδικτυακή διεύθυνση www.serenicapelli.com, και εσάς, τον πελάτη μας, ο οποίος συνάπτει σύμβαση αγοράς μαζί μας.

Εφαρμόζουμε ενιαία προσέγγιση σε όλους τους πελάτες μας και τους προσφέρουμε τα ίδια οφέλη, είτε είναι καταναλωτές είτε όχι. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις λειτουργίας ισχύουν για όλους τους πελάτες μας.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καλύπτουν κυρίως την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ισχύουν επίσης για την αγορά προϊόντων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή κατά την επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα των συνεργατών μας.

  1. Σύναψη της συμφωνίας αγοράς

Μπορείτε να συνάψετε συμφωνία αγοράς μαζί μας είτε εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της τηλεφωνικής γραμμής πελατών είτε αυτοπροσώπως, επισκεπτόμενοι ένα από τα καταστήματα των συνεργατών μας ή τις πλατφόρμες των συνεργατών μας.

Σε περίπτωση σύμβασης αγοράς εξ αποστάσεως, η παραγγελία – η οποία υποβάλλεται με την υποβολή της παραγγελίας μέσω του δικτυακού τόπου www.serenicapelli.com ή μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών – αποτελεί σχέδιο σύμβασης. Η παραγγελία θα ισχύει για περίοδο 7 ημερών και θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της με e-mail. Κατά συνέπεια, η σύμβαση αγοράς θα συναφθεί με την αποδοχή του σχεδίου σύμβασης από εμάς με τη μορφή παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων. Θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail για την αποστολή των προϊόντων.

Παραδίδουμε αγαθά μόνο σε ποσότητες που είναι συνηθισμένες για οικιακή κατανάλωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις (ιδίως σε περίπτωση προωθητικών ενεργειών ή εκκαθάρισης αποθεμάτων), διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τη μέγιστη ποσότητα που μπορούμε να προμηθεύσουμε.

  1. Απόσυρση χωρίς λόγο

Έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από μια συμφωνία που έχει συναφθεί μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία, εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων. Στην εταιρεία μας, οποιοσδήποτε αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία αγοράς χωρίς κανένα λόγο εντός 14 ημερών από την παράδοση των προϊόντων. Ο κανόνας ισχύει επίσης για τις αγορές που πραγματοποιούνται στα φυσικά καταστήματα των συνεργατών μας ή στις πλατφόρμες των συνεργατών μας.

Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς εντός της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@serenicapelli.com

Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από τη συμφωνία, θα σας επιστρέψουμε το κόστος αγοράς των αχρησιμοποίητων προϊόντων. Εάν υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερών από την παράδοση, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την εταιρεία μας.

  1. Τα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν αμέσως, το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία απόσυρσης,
  2. Σημειώστε ότι θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων ως συνέπεια του χειρισμού τους με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από τον απαραίτητο για την εξοικείωση με τη φύση, τις ιδιότητες και τη λειτουργικότητα του προϊόντος (π.χ. αν χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν παρόλο που το έχετε ήδη δοκιμάσει). Λάβετε επίσης υπόψη ότι δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση στην περίπτωση προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας ή προϊόντων που έχουν προσαρμοστεί κατά παραγγελία (π.χ. συσκευασίες με χαρακτική κατά παραγγελία), καθώς και στην περίπτωση ανοιγμένων και χρησιμοποιημένων προϊόντων που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής (π.χ. εάν το προϊόν έχει ανοιχθεί και έχετε χρησιμοποιήσει μέρος του καλλυντικού παρασκευάσματος που έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα).

4. Παράπονα

Εάν τα αγαθά είναι ελαττωματικά κατά την παράδοση, μπορούμε να συμφωνήσουμε για αποζημίωση με τη μορφή κουπονιού. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την αποκατάσταση του ελαττώματος με τη μορφή αντικατάστασης. Σε περίπτωση που η διόρθωση του ελαττώματος είναι αδύνατη ή ανέφικτη για εμάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μείωση της τιμής αγοράς και, εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό, μπορείτε επίσης να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς.

Τα προϊόντα θεωρούνται ελαττωματικά ιδίως όταν δεν έχουν τις συνήθεις ή τις παρουσιαζόμενες ιδιότητες, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους, δεν συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις ή δεν έχουν παραδοθεί στη συμφωνηθείσα ποσότητα. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η αυξημένη ευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση στα παραδοθέντα προϊόντα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελάττωμα του προϊόντος. Επίσης, οι ελλείψεις σε δώρα και άλλα φιλοδωρήματα, τα οποία παρέχουμε πέραν του αντικειμένου της παραγγελίας σας, δεν μπορούν να θεωρηθούν ελαττωματικά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων στο κατάστημά μας είναι μόνο ενδεικτικές και δεν αποτελούν δεσμευτική παρουσίαση των ιδιοτήτων των προϊόντων (π.χ. η συσκευασία μπορεί να είναι διαφορετική λόγω αλλαγής που εφαρμόζει ο κατασκευαστής).

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με καταγγελίες στη διεύθυνση contact@serenicapelli.com.

Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της καταγγελίας σας, ιδίως για την παραλαβή, την αποδοχή ή την απόρριψή της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS. Είναι επίσης δυνατό να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

Θα λάβουμε απόφαση σχετικά με την καταγγελία χωρίς καθυστέρηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των ελαττωμάτων, διαρκεί συνήθως από μία έως 30 ημέρες. Διαφορετικά, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς. Είναι απαραίτητο να. να μας παράσχετε την απαραίτητη βοήθεια για την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας.

  1. Μέθοδος πληρωμής και παράδοσης

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής και παράδοσης από τις επιλογές που προσφέρουμε. Θα σας ενημερώσουμε για τον τρόπο πληρωμής που επιλέξατε και το κόστος που συνεπάγεται πριν από την αποστολή της παραγγελίας σας.

Προς το παρόν, δεχόμαστε πληρωμή κατά την παράδοση και ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα μέσω των υπηρεσιών euplatesc.ro.

Διατηρούμε το δικαίωμα να παρέχουμε δωρεάν παράδοση σε ορισμένες περιπτώσεις.

  1. Διάφορα

Προσφέρουμε στους πελάτες μας διάφορες εκπτώσεις, δώρα και άλλα κουπόνια. Η χρήση τους διέπεται από ορισμένους κανόνες, οι οποίοι θα γνωστοποιούνται στον πελάτη ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε εκπτωτική ή δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο μία επιταγή του ίδιου τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ίδια παραγγελία. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι εκπτώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν. Εάν η αξία της δωροεπιταγής υπερβαίνει την αξία της αγοράς, η διαφορά δεν θα μεταφερθεί σε νέα δωροεπιταγή και το αχρησιμοποίητο ποσό δεν θα επιστραφεί.

Σε σχέση με την αγορά σας, ενδέχεται να λάβετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από τρίτο μέρος. Μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας από τις αγορές και τα προϊόντα με άλλους. Θα χαρούμε πολύ αν συμφωνήσετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

Αλλαγή χώρας

Η Sereni Capelli παραδίδει προϊόντα στις ακόλουθες χώρες:
Παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα σας στη σελίδα πληρωμής.