Часове
Минути
Секунди
  1. Първоначални разпоредби

Настоящите Общи условия определят отношенията между нашата компания, SC Sereni Capelli SRL, като продавач и оператор на електронния магазин с уеб адрес www.serenicapelli.com, и вас, нашия клиент, който сключва договор за покупка с нас.

Прилагаме единен подход към всички наши клиенти и им предлагаме еднакви предимства, независимо дали са потребители или не. Следователно правилата, изложени в настоящите Общи условия за работа, се прилагат за всички наши клиенти.

Настоящите Общи условия обхващат предимно покупката на продукти от нашия електронен магазин. Те се прилагат и при закупуване на продукти чрез горещата линия за клиенти или при посещение на някой от нашите партньорски магазини.

  1. Сключване на договора за покупка

Можете да сключите договор за покупко-продажба с нас от разстояние чрез електронния магазин или горещата линия за клиенти или лично, като посетите някой от нашите партньорски магазини или партньорски платформи.

В случай на договор за покупко-продажба от разстояние, поръчката – направена чрез подаване на поръчката чрез уебсайта www.serenicapelli.com или чрез горещата линия за клиенти – представлява проект на договор. Поръчката ще бъде валидна за период от 7 дни и ние ще потвърдим получаването й по имейл. В резултат на това договорът за покупко-продажба ще бъде сключен след приемането на проектодоговора от наша страна под формата на доставка на поръчаните продукти. Ще ви информираме по имейл за изпращането на продуктите.

Доставяме стоки само в количества, които са обичайни за домашно потребление. В определени случаи (особено в случай на промоции или освобождаване на складови наличности) си запазваме правото да определим максималното количество, което можем да доставим.

  1. Оттегляне без причина

По закон имате право да се откажете от споразумение, сключено по интернет или по телефона, без да посочвате причина, в рамките на 14 дни от доставката на продуктите. В нашата компания всеки купувач има право да се откаже от договора за покупко-продажба без каквато и да е причина в рамките на 14 дни след доставката на продуктите. Правилото важи и за покупки, направени в нашите партньорски физически магазини или партньорски платформи.

За да упражните това право, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора за покупко-продажба в рамките на срока, посочен по-горе. Можете да се свържете с нас на contact@serenicapelli.com

В случай че се откажете от споразумението, ще възстановим покупната цена на неизползваните продукти. Ако се откажете от поръчката в рамките на 14 дни от доставката, разходите по връщането ще бъдат поети от нашата компания.

  1. Необходимо е продуктите да бъдат изпратени незабавно, не по-късно от 5 дни от датата на изтегляне,
  2. Моля, имайте предвид, че ще бъдете държани отговорни за всяко намаляване на стойността на продуктите в резултат на боравене с тях по начин, различен от необходимия за запознаване с естеството, свойствата и функционалността на продукта (например ако използвате даден продукт, въпреки че вече сте го изпробвали). Моля, имайте предвид също, че нямате право да се откажете от договора в случай на продукти, изработени според вашите изисквания, или продукти по поръчка (напр. опаковки с индивидуални гравюри), както и в случай на отворени и използвани продукти, които не могат да бъдат върнати по хигиенни причини (напр. ако продуктът е бил отворен и сте използвали част от козметичния препарат, който влиза в пряк контакт с кожата).

4. Жалби

Ако стоките са дефектни при доставката, можем да се договорим за компенсация под формата на ваучер. Също така имате право да поискате дефектът да бъде отстранен под формата на замяна. В случай че отстраняването на дефекта е невъзможно или неприложимо за нас, имате право да поискате намаляване на покупната цена, а ако дефектът е съществен, можете също така да се откажете от договора за покупка.

Продуктите ще се считат за дефектни, по-специално когато нямат обичайните или представените свойства, не служат за целта, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Моля, обърнете внимание, че повишената чувствителност или алергичната реакция към доставените продукти не може да се счита за дефект на продукта. Също така не могат да бъдат считани за дефектни недостатъци на подаръци и други подаръци, които предоставяме извън обхвата на вашата поръчка. Снимките на продуктите в нашия магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо представяне на свойствата на стоките (напр. опаковката може да се различава поради промяна, извършена от производителя).

Ще се радваме да отговорим на всички въпроси относно жалбите на адрес contact@serenicapelli.com.

Ще ви информираме за хода на разглеждане на вашата жалба, по-специално за нейното получаване, приемане или отхвърляне, по електронна поща или чрез SMS. Възможно е да се свържем с вас и по телефона.

Ние ще вземем решение по жалбата незабавно. Времето, необходимо за разрешаване на жалбата, включително за отстраняване на дефектите, обикновено отнема от един ден до 30 дни. В противен случай имате право да се откажете от договора за покупка. Необходимо е да. да ни окажете необходимото съдействие, за да спазим горепосочения срок.

  1. Метод на плащане и доставка

Можете да изберете начин на плащане и доставка от предлаганите от нас опции. Ще ви уведомим за избрания начин на плащане и свързаните с него разходи преди изпращането на поръчката ви.

В момента приемаме плащане при доставка и онлайн плащане с карта чрез услугите на euplatesc.ro.

Запазваме си правото да предоставяме безплатна доставка в определени случаи.

  1. Различни

Предлагаме на клиентите си различни отстъпки, подаръци и други ваучери. Използването им се урежда от определени правила, които се съобщават индивидуално на клиента във всяка ситуация. Освен ако не е посочено друго, всеки ваучер за отстъпка или подарък може да се използва само веднъж и само един ваучер от един и същи вид може да се използва в една и съща поръчка. Освен ако не е посочено друго, отстъпките не могат да се комбинират. Ако стойността на ваучера за подарък надвишава стойността на покупката, разликата няма да бъде прехвърлена в нов ваучер, а неизползваната сума няма да бъде възстановена.

Във връзка с покупката си може да получите въпросник за оценка от трета страна. Можете да споделите опита си от пазаруването и продуктите с други потребители. Ще се радваме, ако се съгласите да попълните въпросника.

Промяна на страната

Sereni Capelli доставя продукти в следните държави:
Моля, изберете страната си на страницата за плащане.